Search
Close this search box.

נסו לחשוב ולכתוב מהי הדרך הייחודית שלכם באיך שהתמודדתם בסיפור האישי שלכם.

כתבו מחשבות שעלו לכם תוך כדי ההתמודדות

מנטרות שליוו אתכם

אנשים? חפצים? אנשי מקצוע? רעיונות? ספרים? כלים? שעזרו לכם בדרך

מה בדרך שלכם שונה מאנשים אחרים שחוו דברים דומים?

ואיך הסיפור שלכם השפיע עליכם ושינה אתכם?

האם עלו בכתיבה רעיונות משמעותיים עבורכם?

תוכלו להתייעץ באנשים שמכירים אתכם וראו אתכם מתמודדים במסע הזה, שאלו אותם איך הם תפסו את ההתמודדות שלכם? מה בדרך שלכם היה ייחודי? איך ההתמודדות שלכם השפיעה עליהם?

האם הרעיונות עליהם כתבתם מתחברים למסר שלכם?

תפריט נגישות