Search
Close this search box.

תרגיל: מי הקהל שלי

  1. מה הציפיות שלהם?
  2. מה חשוב להם?
  3. למה חשוב לכם להעביר את המסר שלכם דווקא להם?
  4. מה הבעיה שאתם רוצים לפתור עבורם?
  5. במה הייתם רוצים לעזור להם?
  6. איזו חויה אתם רוצים לחלוק איתם ולמה?
  7. נסו לדמיין אדם אחד בקהל שאליו אתם מכוונים את ההרצאה, תארו אותו/ה.

תפריט נגישות