Search
Close this search box.

תרגיל:

מצורף הקובץ עם תרגיל העץ, מוזמנים לפתוח ולבחור את שלושת הדמויות שמתאימות לכם:

– המרצה שאתם היום

– המרצה שאתם ממש לא רוצים להיות

– המרצה שאתם רוצים להיות

מומלץ לכתוב לעצמכם למה בחרתם כל אחת מהדמויות. כדי לדייק לכם את הדברים שחשובים לכם.

אחרי שסיימתם, עברו לחלק השני של השיעור

תפריט נגישות