Search
Close this search box.

תרגיל:

פנו לכמה שיותר אנשים (לפחות 5, רצוי 10-20) ששמעו את ההרצאה שלכם, בין אם במסגרת פיילוט שקיימתם או לקוחות עבר ואיספו המלצות.

אם עבר זמן רב, תוכלו להגיד שאתם עובדים על אתר חדש ולכן פונים כעת.

ביחרו 2-3 המלצות הכי מתאימות לשלב בחומרים אותם תשלחו. ערכו/קצרו אותן במידת הצורך.

תפריט נגישות