Search
Close this search box.

תרגיל:

לכתוב פוסט ברשת חברתית לבחירתך שמשתף בכך שאת.ה מתחיל.ה להרצות,

לשלב בו חלק מהסיפור שלך ולבקש מאנשים לחבר אותך לחברות וארגונים.

תפריט נגישות